Fartsgrenser, nødnummer og promillegrenser i utvalgte land

Publisert av Marie Rosenborg Wadahl den 7. desember 2012

 

Land Tettbygde
strøk (km/t)
Landevei
(km/t)
Motorvei
(km/t)
Nødnummer Promillegrense
Albania 35 60 90 126 0,0
Belgia 50 90 120 112 0,5
Bulgaria 50 90 130 150 0,5
Bosnia-Hercegovina 60 80 120 94 0,3
Danmark 50 80 130 112 0,5
Estland 50 90 110 112 0,0
Finland 50 80 120 112 0,5
Frankrike 50 90 130 15 0,5
Hellas 50 90 120 166 0,5
Storbritannia 48 96 112 999 0,8
Irland 50 80 120 999 0,8
Italia 50 90 130 118 0,5
Kroatia 50 90 130 94 0,5
Latvia 50 90 110 03 0,5
Litauen 50 90 110 (130
sommerstid)
03 0,4
Luxembourg 50 90 130 112 0,5
Makedonia 40 80 120 194 0,5
Moldova 60 90 110 903 0,0
Montenegro 50 80 100 94 0,5
Nederland 50 80 120 112 0,5
Norge 50 80 90 113 0,2
Østerrike 50 100 130 144 0,5
Polen 50 90 130 999 0,2
Portugal 50 90 120 112 0,5
Romania 50 90 130 961 0,0
Russland 60 90 110 03 0,3
Sverige 50 90 120 112 0,2
Sveits 50 80 120 144 0,5
Serbia 60 80 120 94 0,5
Slovakia 50 90 130 112 0,0
Slovenia 50 90 130 112 0,5
Spania 50 90 120 061 0,5
Tsjekkia 50 90 130 112 0,0
Tyrkia 50 90 120 112 0,5
Tyskland 50 100 130 112 0,5
Ukraina 60 90 130 03 0,0
Ungarn 50 90 130 104 0,0
Hviterussland 60 90 110 103 0,5

Kategori: Tips og råd

Relaterte artikler