Elektrisitet i campingvogn og bobil

Publisert av Marie Rosenborg Wadahl den 12. desember 2012

Gass og elektrisk strøm er energibærerne i bodelen. Her tar vi for oss elektrisitet:

Ved fricamping er strøm som regel det første en campingvogn eller bobil går tom for. Strøm er for mange et vanskelig tema, derfor: Les denne gjennomgangen av batterier og strømkilder nøye.

Grunnleggende batterikunnskap:

Hvilespenning:   Måles med voltmeter/multimeter (uten belastning)
12,8V                      Batteriet er 100 % oppladet
12,6V                      Batteriet er 75 % oppladet
12,4V                      Batteriet er 50 % oppladet
12,2V                      Batteriet er 25 % oppladet
NB! Hvilespenning kan ikke måles direkte etter opplading.

Syrevekt:              Måles med syrevektsmåler
1,28V                      Batteriet er 100 % oppladet
1,26V                      Batteriet er 75 % oppladet
1,24V                      Batteriet er 50 % oppladet
1,22V                      Batteriet er 25 % oppladet

Ladespenning i bilen:
Ladespenningen skal ligge på 14,2–14,4V. NAF har gjort en undersøkelse som sier at i gjennomsnitt lader biler med 13,8V. Dette vil si at batteriet aldri blir 100 % oppladet og levetiden vil reduseres betraktelig. En vedlikeholdslader er nødvendig for å topplade batteriet og anbefales uansett kjøretøy.

Batterilader:
Til våre batterier (bly/syre, Ritar AGM7 GEL) anbefales en ladespenning på 14,6–14,8V ved normal romtemperatur. Batteriet blir ikke 100 % oppladet dersom man ikke oppnår riktig ladespenning. Like viktig er det at laderen går ned på riktig vedlikeholdsladenivå, 13,6–13,8V, når batteriet er fulladet. Med riktig lader kan batteriet stå til ladning hele året.

NB: «Gammeldagse» transistorladere må absolutt ikke brukes til vedlikehold av batterier.

Oppbevaring av batteriet:
Batteriet bør oppbevares kaldt, og det skal lagres fulladet. Et fulladet batteri fryser ikke før ved ca. –67 grader. Demonter batteriklemmene og rengjør batteriet med varmt vann. Skru av jordklemmen først, deretter «plussen». Batteriet rengjøres for å hindre krypestrøm, samt for å redusere selvutlading. Alle batterier har litt selvutlading, men denne er mye mindre ved kjølig temperatur enn i romtemperatur. Dersom batteriet er tilkoblet vedlikeholdsladning trenger ikke klemmene å kobles fra.

Vedlikehold av batteriet:
Her er de viktigste tiltakene for å forlenge levetiden på batterier:

– Batteriet bør lades opp 100 % (med vedlikeholdslader) etter hver gang vogna er brukt.

– Batteriet må lagres fulladet. Sulfatering starter ved ca. 12,3–12,4V og batteriet taper seg for hver       dag som går. Står batteriet for lenge slik, ødelegges det.

– Dersom batteriet ikke er tilkoblet vedlikeholdslader, skal det topplades ca. hver 3. mnd. (ved lagring i kjølig temperatur kan batteriet topplades noe sjeldnere).

– Væskenivå skal sjekkes jevnlig. Destillert vann påfylles ved behov. Bruker batteriet unormalt mye vann, er det mulighet for at det blir overladet (sjekk lader) eller at det er utslitt.

– Unngå å tappe batteriet (bly/syre) mer enn ca. 50–60 %. Det er viktig at batteriet dimensjoneres i forhold til bruken. Dersom batteriet tappes helt ned, må det lades igjen umiddelbart. Dersom ikke dette gjøres, starter sulfateringen og batteriet mister effekt eller blir ødelagt.

Et batteri som brukes i campingvogn er vanligvis på 80AH. Men i og med at batteriet ikke skal tappes mer enn 50–60 % (pga. levetid), vil man ikke ha mer enn 40-48AH tilgjengelig. Dette betyr at vogna (i vårt eksempel) kan brukes ca. 2 døgn før batteriet må lades opp. Brukes GEL- eller AGM-batteri vil det se litt annerledes ut. GEL-/AGM-batteriene vi har kan fint tappes ca. 80 % uten at disse svekkes og da vil man ha 64AH tilgjengelig i vårt eksempel – noe som tilsvarer ca. 3 døgns bruk.

Altså: Batteriet må dimensjoneres i forhold til bruken. Dersom dette ikke gjøres vil det få meget kort levetid og må byttes ut før hver sesong. Dette er dårlig batteriøkonomi. Gjennomsnittlig levetid på batterier er ca. 4–5 år.

Reklamasjoner:
Dette er et vanskelig tema, da det viser seg at det sjelden eller aldri er noe feil med batteriene. En produksjonsfeil blir som regel oppdaget ved klargjøring hos importør/grossist eller i verste fall etter kort tids bruk.

I nesten alle tilfeller er brukerfeil årsak til defekt batteri, enten det dreier seg om manglende ladning, feil dimensjonering eller at batteriene «står seg i hjel». Batterier som er uttappet er aldri reklamasjonsgrunn. I så å si alle tilfeller skyldes uttapping ytre påkjenninger og ikke feil med batteriet. Uansett må oppladning finne sted umiddelbart dersom uttapping forekommer. Batterier som lagres med for lav spenning sulfaterer og dette gjør dem vanskelige eller umulig å lade opp igjen. Om batteriet er sulfatert ser man ved at det dannes et grå-hvitt belegg på blyplatene. Batterier som er fryst er heller ingen reklamasjonssak, da batteriet kun fryser dersom det lagres med lite eller ingen strøm. Gjentatte dyputladninger (50–60 %) vil gjøre at batteriet ikke får ønsket levetid. Dette er heller ingen reklamasjonsårsak.

Kobling av batterier og batterityper:
Startbatteri skal avgi mye strøm på kort tid mens fritidsbatteri skal kunne avgi strøm over lengre tid og tåle utladninger bedre. Ergo skal det benyttes fritidsbatteri til bodel. Batterier i campingvogn eller bobil er parallellkoblet, dvs. at når flere bodelsbatterier er koblet sammen er + på batteri 1 koblet sammen med + på batteri 2 og på batteri 1 koblet sammen med på batteri 2. Da blir spenningen lik (12V) samtidig som kapasiteten øker. Dersom man har to batterier på 12V og 100AH og parallelkobler disse, vil man få 12V og 200AH, med andre ord en dobling av kapasiteten. Som en gyllen regel skal man alltid bruke to identiske batterier ved parallellkobling – samme type batteri og samme AH. Ved og koble sammen to forskjellige batterier er AH og spenning så forskjellig at batteriet til slutt vil ødelegges.

Batterityper:
Det finner 3 typer batterier: Vanlig syrebatterier og to typer GEL batterier; GEL SMF (Sealed Maintenance Free) og  GEL AGM (Absorbing Glas Mat).GEL SMF er forseglet og vedlikeholdsfritt. Det tåler utladning bedre enn syrebatteriene og kan lades med vanlig lader.GEL AGM er et batteri uten flytende syre hvor syren er trukket inn i spesielle matter.

Inverter:
En del av utstyret vi tar med på tur trenger 220V (TV, mobillader, datamaskin osv.). Til disse apparatene finnes det invertere som omformer 12V likestrøm til 220V vekselstrøm. Det finnes to typer invertere: en rimelig utgave med modifisert sinuskurve (dvs. at vekselspenningen ikke er helt «ren») og en dyrere utgave med ren sinuskurve. Har man sensitivt utstyr må man være sikker på at disse tåler modifisert sinuskurve for å unngå at utstyret blir ødelagt.

Solcellepanel:
Å montere solcellepanel kan være en god investering. Dagens solcellepaneler er blitt veldig effektive, også i litt overskyet vær. Selvfølgelig er direkte sollys best og solcellepanelet bør være vinklet mot sola. Solcellepaneler er gratis i drift og 100 % støyfrie. Til selve panelet må man ha en regulator som styrer lading. Solcellepanel bør alltid monteres av fagfolk.

Aggregat/generator:
Mange har med seg eget strømaggregat som enten drives med bensin eller diesel. Husk at selv om mange aggregater er støysvake, finnes det ikke noe mere irriterende enn et aggregat som «durer» i nabolaget. Mange billige aggregaert gir også modifisert vekselstrøm (220V).

Brenselcelle:
Denne nyere energikilden drives av etanol. Apparatene er automatiske, nesten helt støyfrie og forurenser ikke. Prisen er relativt høy, men Ferda selger og monterer stadig flere av disse apparatene. 

Kategori: Tips og råd

Relaterte artikler